Inilah Kelebihan Dan Manfaat Surah Al-Kafirun

MASYA ALLAH…!!! Inilah Kelebihan Dan Manfaat Surah Al-Kafirun

“Qul yaaaaa ayyuhal kaafiruun”, ayat ini merupakan salah satu potongan dari surah pendek yang sering dibaca ketika solat. Ya, surah Al-Kafirun merupakan surah ke 109 dalam Al-Qur’an yang berada dalam juz terakhir (jus Amma).

Surah ini mengandungi kandungan tentang tentang tidak adanya toleransi dalam Keimanan dan Peribadahan.

Surah Al-Kafirun turun ketika kaum kafir laknatullah berusaha mempengaruhi Nabi saw. dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah, dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki.

Syaratnya Nabi Muhammad harus menyembah berhala yang menjadi Tuhan mereka dalam kurun waktu satu tahun. Jelas sekali saja Nabi Allah menolak usul kaum kafir untuk penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi.

Selain itu, surah ini juga mengajak masing-masing agama untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tanpa bersikap saling mengganggu.

Seperti halnya dengan surah-surah lain, Al-Kafirun juga mempunyai keutamaan dan manfaat jika diamalkan sehari-hari. Beberapa keutamaan dan manfaatnya surat ini adalah adalah sebagai berikut:

1. Surah Ajakan Toleransi Beragama
Surah ini merupakan surat yang sangat terkenal kerana kandungannya mengajarkan untuk bertoleransi antar umat beragama.

Agama Islam dalam kitab suci Al-Quran di perintahkan untuk menghormati penganut agama lain. Seperti dalam potongan akhir ayat ini yang artinya ‘Untukmu agama mu dan untuk ku agama ku’.

Namun meski menghormati, urusan keimanan dan peribadatan tidak ada kata toleransi. Menurut Imam Qurthubi, sikap menghormati agama dan kepercayaan lain bukan berarti lemah atau diri menjadi larut mengiyakan kebenaran mereka,

Namun akan sebaliknya perkara itu akan memperteguh keimanan dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan kemunafikan sesuai dengan salah satu keutamaan surat Al-Kafirun.

2. Surah yang Sangat Ditakuti Iblis
Surah Al-Kafirun juga mempunyai keutamaan lain yakni menjadi surah yang ditakuti iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, menurutnya Tiada surah yang sangat ditakuti Ibli kecuali surah ini .:

“Tidak ada dalam Al-Qur’an yang lebih menakutkan bagi Iblis daripada Qul ya ayyuhal-Kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan”.

Imam Ja’far ‘alayhis salaam berkata “Bacalah surah 7x dalam 1hari untuk menjaga iman, barang siapa membiasakan membacanya pada saat matahari terbit dan terebenam, maka ia akan di amankan dari keraguan, kesyir¬ikan, dan keyakinan yang buruk”

3. pahala Membaca Surahnya Adalah Sama Dengan Satu perempat daripada Al-Qur’an

Ternyata membaca surah Al-Kafirun sama dengan membaca seperempat dari Al-Qur’an. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Annas “Qul ya ayyuhal-Kafirun bernilai dengan seperempat Al-Qur’an.” Hadits ini dianggap hasan oleh al-Albani dalam kitab silsilah ahadits sahihah.

Hal ini disebabkan kerana Al-Kafirun mengandungi berlepas tangan dari syirik (tauhid atau kalimah syahadah yang pertama). Kerana itu surah memiliki kandungan yang setara dengan seperempat Al-Qur’an.

Syeikh al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmizi menyebutkan bahawa Al-Qur’an hukum-hukum yang berkaitan dengan dua kalimah syahadah serta penjelasan tentang kehidupan dunia dan akhirat dan Al-Kafirun mempunyai kandungan itu.

Menurut Syeikh Ibn Baz membaca empat kali surat ini sama dengan menghatam Al-Qur’an. Hanya saja, ini bukan bermakna selepas itu tidak perlu lagi membaca Al-Qur’an.

Sebab seorang muslim hendaknya membaca Al-Qur’an secara rutin setiap hari dan mengkhatamkannya dalam sebulan.

Sementara hadis di atas adalah untuk memberi motivasi kepada setiap muslim agar membaca surat yang mempunyai fadhilah besar serta memahami dan mengamalkan dalam kehidupan.

4. Membacanya Sangat Dianjurkan Dalam Solat Malam
Hal ini diriwayatkan oleh Al Wailli dari hadis Jabir bin Abdullah: “Seorang lelaki berdiri lalu solat fajar dua rakaat.

Ia membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal-Kafirun (katakan hai orang-orang kafir) hingga akhir surah. Lalu Nabi Saw bersabda:

“Ini adalah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian ia membaca pada rakaat kedua Qul Huwallah huahad (Katakanlah Dia adalah Allah yang Maha Esa hingga akhir surah.

Lalu Nabi saw bersabda: Ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya. Thalhah berkata: Maka aku suka membaca dua surah ini dalam dua rakaat ini ”

5. Keutamaan Bila Dibaca Menjelang Tidur Dapat Membebaskan Kemusyrikan, Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Farwah bin Naufal: dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda:

Bacalah Qul ya ayyuhal-Kafirun kemudian tidurlah di akhirnya, sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan “.

Bila dibaca dengan Qul huwallahu Ahad akan memperteguh keimanan dan membebaskan kemunafikan:

Hal ini disampaikan oleh Al Asymu’i berkata: Dikatakan Qul ya ayyuhal-Kafirun dan Qulhuwallahu Ahad, kedua-duanya membebaskan dari kemunafikan. Wallahu a’lam.

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat