Selain Kita Berusaha Amalkan Baca 2 Ayat Ini Setiap Malam

Selain Kita Berusaha Amalkan Baca 2 Ayat Ini Setiap Malam, Nescaya Allah Akan Bantu Lancarkan Rezeki Kita | Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang jika dibaca setiap malam maka orang yang membacanya akan diberikan kecukupan.

Dua ayat saja? Iya, hanya dua ayat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:Sesiapa membaca kedua ayat dari Surah Al – Baqarah yang terakhir pada malam Kftah“Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al Baqarah pada malam hari, nescaya ia mencukupi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Nuzhatul Muttaqin syarh Riyadhush Shalihin, Syaikh DR Mustofa Saidal Khin, Syaikh DR Mustofa Al Bugho, Syaikh Muhyidin Mistu, Syaikh AliAsy Syirbaji dan Syaikh Muhammad Amin Luthfi menerangkan bahawa salah satu makna mencukupi dalam hadis ini,

Adalah mencukupi keperluan dunia dan akhiratnya serta dapat dielakkan daripada semua keburukan.Hadis ini pula yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan keutamaan dua ayat terakhir surah Al Baqarah ini dalam tafsirnya.

Dua ayat terakhir dalam surah Al Baqarah tersebut tidak lain adalah firman-Nya:Rasul selamat kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan-Nya dan orang-orang mukmin semua selamat Ba Allah dan para malaikat-Nya, buku dan Rasul-rasul tidak membezakan antara seorang RasulNya dan berkata:

Kami dengar dan taat kepada Tuhan dan pengampunan anda azamAllah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kesanggupannya beliau apa yang diperolehi, dan ia tidak mendapat Taakhzna kita jika kita terlupa atau berdosa terhadap Tuhan,

Dan kami membawa menegaskan sebagai kempen kepada orang-orang di antara kita akan Tuhan dan membawa kita apa yang kita tidak mampu dan berasa jijik mengenai kami dan mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami,

Anda Maulana Vanasrna pada orang-orang kafirRasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al Qur’an) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.

Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat.” (Mereka berdoa):

“Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Rabb kami, janganlahEngkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah.

Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.

Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. “(QS. Al Baqarah: 285-286).Wallahu a’lam.

Mohon Subscribe Channel Nasihat Ustaz, Semoga Ada Amalan Kita Untuk Hari Ini, Jom Buat Saham Untuk Akhirat